Clasa a VI-a

Verifică-ți competențele!
Fișierul atașat îți permite :
1) să-ți verifici, prin autoevaluare, competențele dobândite în urma studiului lecțiilor din manual menționat mai jos:
1.5. Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime
1.6. Determinarea celui mai mare divizor comun și a celui mai mic multiplu comun
2) să compari evaluarea ta (subiectivă) cu o evaluare externă(obiectivă);
3) să compari rezolvările proprii cu o rezolvare corectă, pentru a constata eventuale greșeli pe care le-ai făcut. [fișier atașat (pdf)]

 

Matematică, manual pentru clasa a Vl-a

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României 
Matematică: manual pentru clasa a Vl-a / Dorin Linț, Maranda Linț, Maria Zaharia, Dan Zaharia – București: Editura Didactică și Pedagogică, 2018 ISBN 978-606-31-0603-3
I. Linț, Dorin II. Linț, Maranda III. Zaharia, Maria IV. Zaharia, Dan

© E.D.P. 2018. Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate Editurii Didactice și Pedagogice, București.
Orice preluare, parțială sau integrală, a textului sau a materialului grafic din această lucrare se face numai cu acordul scris al editurii.

© Dorin Linț, Maranda Linț, Maria Zaharia, Dan Zaharia EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.
Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, cod 010176, București Tel.: 021.315.38.20 Tel./fax: 021.312.28.85 e-mail: ofifice@edituradp.ro www.edituradp.ro Librăria E.D.P.: Str. Gen. Berthelot nr. 28-30
Redactor: Claudia Viorelia Urs

Tehnoredactori: Gabriela Drăghia, Denisa Lorena Epure Coperta: Alin Casapu
Comenzi pentru această lucrare se primesc:
• prin poștă, pe adresa editurii • prin e-mail: comenzi@edituradp .ro comercial@edituradp.ro •printelefon/fax: 021.315.73.98

Manualul digital este realizat cu sprijinul UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE DE ARTĂ TEATRALĂ Șl CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE”

Varianta digitală

Varianta tipărită

Recapitulare