Diverse

Concurs directori 2021

Documentele supuse spre consultare publică de către Ministerul Educației:
1. Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 
2. Calendar concurs directori-sesiunea 2021
3. Bibliografie pentru concurs concurs
Modele de itemi [test de verificare/concepție după modele oficiale: prof. Dan Zaharia]
Videoclip [precizări privind proba scrisă, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional (capacități cognitive și competențe de management și leadership)].

Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Potrivit Ordinul nr. 3462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii  claselor menționate, din sistemul de stat și privat, vor susține Evaluările Naționale.
Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a are loc între 20 și 23 aprilie, după cum urmează:
• 20 aprilie 2021: Limba română & limba maternă (scris);
• 21 aprilie 2021: Limba română & limba maternă (citit);
• 22 aprilie 2021: Matematică;
• 23 aprilie 2021: Limba română pentru minoritățile naționale (scris și citit)
Pentru fiecare probă, cei mici vor avea la dispoziție 30 de minute să rezolve subiectele.
Test 1-EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2014
Să rezolvăm împreună Testul 1!