Evaluarea națională

APLICAȚII INTERACTIVE
pentru pregătirea evaluării naționale prin rezolvarea unor propuneri de subiecte pentru  proba scrisă 

[Vezi mai jos  recomandările privind modul de folosire  testelor !]
Testul nr.1

1.   Enunțuri subiecte (format pdf)
2.  Test de evaluare (SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea)
3.  Enunțuri și rezolvări (videoclip)
4.  Enunțuri subiecte și rezolvări (format pdf) 
Pregătirea evaluării naționale se realizează inclusiv prin rezolvarea de variante de subiecte, concepute după modele propuse de Centrul Național de Evaluare și Politici în educație. În acest scop există foarte multe lucrări tipărite, de regulă structurate astfel:
• memorator cu cele mai importante conținuturi tematice prezentate de programe;
• teme recapitulative;
• un număr considerabil de variante de subiecte test, conforme cu programa și formatul subiectului de examen;
• soluții (rezolvări) ale subiectelor propuse.
Punem în evidență două dificultăți majore cu care se confruntă foarte mulți elevi, aflați pe traseul pregătirii evaluării naționale și care utilizează astfel de lucrări.
Prima și cea mai importantă dificultate este aceea a imposibilității înțelegerii modului de rezolvare a cel puțin 66% dintre subiectele propuse în fiecare test. De ce? Deoarece două din cele trei subiecte ale fiecărui test nu beneficiază de rezolvare. Pentru aceste subiecte este menționat doar răspunsul corect. Procentul menționat anterior poate fi mai mare, dacă luăm în considerare că pentru subiectul al treilea rezolvările complete sunt înlocuite cu indicații sumare de rezolvare, din care un elev cu o pregătire medie nu înțelege nimic sau înțelege prea puțin.
O a doua dificultate majoră este aceea că elevul nu are posibilitatea să identifice și apoi să revadă conținuturile folosite pentru rezolvarea unui subiect (noțiuni, relații matematice, algoritmi matematici, reprezentări geometrice, teoreme etc.), aspect esențial pentru înțelegerea corectă a unei rezolvării. În acest sens trebuie remarcat că memoratoarele/reperele teoretice, gândite ca o formă de sistematizare a conținuturilor teoretice necesar rezolvării subiectelor, sunt pe de o parte independente de un anume subiect, iar rezolvarea unu subiect nu face trimitere la reperele teoretice folosite în rezolvare.
Având în vedere
• Programa pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenți clasei a VIII-a, începând cu anul școlar 2020 – 2021, pentru disciplina matematică, aprobată prin Ordinul MEN nr. 3472/2020
• proba propusă conformă modelului publicat de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație,
în contextul în care învățarea online predomină în detrimentul învățării la școală, având în vedere inclusiv eliminarea dificultăților menționate mai sus, pentru testele de pregătire a evaluării naționale propun o structură complexă de învățare care să suplinească profesorul și să ajute elevul să se pregătească temeinic. Astfel pentru fiecare test sunt gândite următoarele patru componente:
1.  Enunțuri subiecte (format pdf)
2.  Test de evaluare (SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea)
3.  Enunțuri și rezolvări (videoclip)
4.  Enunțuri subiecte și rezolvări (format pdf)
Recomandări privind modul de folosire:
Componenta nr. 1 corespunde stilului de pregătire care utilizează testele existente într-o culegere clasică destinată pregătirii evaluări naționale și este inclusiv un exercițiu de redactare necesar pentru pregătirea acesteia.
Se tipărește enunțul testului (componenta 1), apoi elevul completează rezolvarea în spațiile alocate. Tipul de lucru este de două ore.
Componenta nr.2 permite evaluarea automată a nivelului de pregătire.
Pe baza propriilor rezolvări, elevul bifează litera corespunzătoare răspunsului corect și automat i se comunică punctajul obținut la SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea (maxim 60 de puncte). Punctajul P obținut poate fi convertit în nota N utilizând regula de trei simplă:
60 puncte ………………………..  nota 10
P puncte   ………………………… nota N
Rezultă N = (P· 10) : 60
Componenta nr.3, prin vizionarea videoclipului, permite elevului să urmărească rezolvarea completă a celor trei subiecte, cu toate detaliile necesare pentru o bună înțelegere. Există un profesor virtual care prin scrierea ușor de urmărit oferă explicațiile necesare, inclusiv figuri geometrice animate care facilitează înțelegerea.
Componenta nr. 4, prin studiu individual, permite elevului o abordare complexă și completă a întregului subiect. Este destinată în mod special acelei categorii de elevi care au goluri serioase în identificarea, prelucrarea ș utilizarea conținuturile folosite pentru rezolvarea unui subiect (noțiuni, relații matematice, algoritmi matematici, reprezentări geometrice, teoreme etc.). Identificarea conținuturilor teoretice se face prin acționarea unui link. După identificarea și studierea conținutului, utilizatorul are posibilitatea să revină la subiect pentru a continua studiul rezolvării.