Matematica școlară

Școala online

prof. Dan Zaharia

Pentru mine personal suspendarea cursurilor în școli a însemnat o mobilizare totală pentru a găsi cele mai eficiente soluții pentru predarea, învățarea și evaluarea online. Am pornit de la următorul postulat: oricare ar fi metodele, procedeele, materiale și mijloacele didactice – clasice sau nu, moderne sau nu -, formarea și dezvoltarea competențelor prevăzute de programele școlare nu se poate face altfel decât în următoarea succesiune:

1) predare; 2) învățare; 3) evaluare.

În toate cazurile, procesul școlar de predare – învățare – evaluare este ciclic și nu poate fi realizat altfel decât prin comunicare.

Predarea conținuturilor prevăzute de programele școlare și asociate competențelor se face de către profesor, elevul fiind cel care trebuie să învețe.

Învățarea școlară este un proces complex care are un caracter sistematic fiind condusă de personal didactic specializat. Învățarea în sala de clasă beneficiază în funcție de opțiunea fiecărui profesor de o multitudine de abordări didactice, metodice și pedagogice clasice și moderne cărora le-au fost consacrate numeroase studii și cercetări. Învățarea în sala de clasă oferă profesorului posibilitatea să integreze în lecție la momentul oportun mijloace didactice (materiale, dispozitive și aparate, cu ajutorul cărora se realizează transmiterea și asimilarea conținuturilor didactice), iar elevul beneficiază din plin de o comunicare directă cu profesorul și de explicațiile acestuia.

Din păcate, nu se poate spune același lucru despre învățarea online. Cercetările și studiile teoretice și exemplele practice aproape lipsesc. În cadrul procesului de predare – învățare – evaluare online , componenta evaluare (prin rezolvări de exerciții și probleme), care are un rol fundamental, este cel mai bine dezvoltată, inclusiv în varianta digitală a unor manuale școlare. În schimb, abordarea digitală a conținuturilor prevăzute de programele școlare și asociate competențelor este destul de superficială în mai toate manualele digitale, reducându-se la imagini statice (analoagele planșelor clasice), animați sau filmulețe care facilitează recepționarea și înțelegerea conținutului transmis elevului doar într-o mică măsură.

Prin proiectul MATE 2000+ pe care l-am propus și care este materializat de prestigioasa editură Paralela 45, conținuturilor prevăzute de programele școlare și asociate competențelor, grupate pe lecții, sunt abordat digital într-o manieră complexă:

  • există un profesor care dă explicațiile necesare, aproape la fel ca în sala de clasă;
  • elevul aude explicațiile profesorului și le recepționează; simultan elevul poate citi mesajul audio transmis de profesor;
  • explicațiile profesorului sunt limpezi și clare, scurte și cuprinzătoare;
  • la fel ca în sala de clasă, explicațiile profesorului sunt însoțite de exemple, scheme, desene, diagrame , imagini, simboluri, obiecte, grupare de obiecte și filmulețe; deosebirea constă în faptul că majoritatea schemelor și desenelor sunt animate;
  • exemplele oferite de profesor au un pronunțat caracter practic aplicativ, ceea ce determină formarea competențelor specifice cu care acestea sunt corelate;
  • explicațiile profesorului sunt rostite suficient de rar, întru-un interval de timp rezonabil, dând posibilitatea elevului să le recepționeze, să analizeze, să compare, să identifice, să înțeleagă;
  • dacă este cazul, pentru a înțelege mai bine, elevul are posibilitatea să reia orice explicație oferită de profesor.

Sunt convins că de utilitatea acestui proiect:

  • pentru elev, deoarece îl ajută să învețe acasă singur, fără alt sprijin din exterior;
  • pentru profesor deoarece îl ajută să-și pregătească propriile lecții online sau să pregătească lecția pentru predarea în clasă.